Kanał zgłaszania nieprawidłowości SMT Scharf GmbH / SMT Scharf AG

Ten kanał dla sygnalistów oferuje możliwość zgłaszania domniemanych lub faktycznych nadużyć związanych z SMT Scharf GmbH / SMT Scharf AG. Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem następującej strony internetowej: smtscharf.whistlelink.com