Certyfikaty

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat EN ISO 9001:2015 w zakresie: projektowania, produkcji i serwisu systemów transportowych i logistycznych dla górnictwa. Niniejszy certyfikat potwierdza, że SMT Scharf Polska Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZNIA JAKOŚCIĄ

 

System jakości SMT Scharf Polska Sp. z o.o. spełnia także wymagania zawarte w załączniku IV i/lub VII Dyrektywy 2014/34/UE ws. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI

 

SMT Scharf GmbH posiada certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie rozwoju i produkcji systemów transportowych i logistycznych, a także ich konserwacji i serwisu, jak również planowania, rozwoju i produkcji urządzeń elektronicznych, systemów sterowania i systemów elektronicznych (sprzęt i oprogramowanie).

DE
EN
PL