Grupa SMT Scharf

jest jednym z wiodących dostawców systemów transportu szynowego. Kompleksowe know-how, globalna obecność, wysokowydajne produkty i wieloletnie doświadczenie jako dostawca rozwiązań dla trudnych zadań transportowych to powody dobrej reputacji naszej grupy przedsiębiorstw w górnictwie, budowie tuneli i innych branżach.

Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność znajdują się na szczycie listy wymagań w górnictwie podziemnym i tunelowaniu.

Dla sprawnego działania personel, materiały i inne ładunki muszą być transportowane szybko i bezpiecznie – niezależnie od trudnych warunków ogólnych. Do tych zasadniczo należą zmieniające się strome nachylenia, mała grubość, ograniczona przestrzeń do poruszania się, kurz itp.

SMT Scharf oferuje optymalne, zorientowane na klienta rozwiązania dla wszystkich obszarów górnictwa podziemnego: wydobycia minerałów, węgla i drążenia tuneli. Jesteśmy na szczycie segmentu premium, jeśli chodzi o rozwiązania transportowe z systemami szynowymi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport ludzi czy materiałów, dla transportu zoptymalizowanego pod względem czasu i trasy w różnych obszarach wyznaczamy standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości maszyn, wysokiej wydajności, jak również zdolności wspinania się i siły pociągowej.

SMT na całym świecie

Grupa SMT Scharf jest światowym liderem technologicznym w zakresie odpornych na wykolejenia torów jednoszynowych i szynowych w górnictwie podziemnym i drążeniu tuneli.

Rozszerzenie portfolio i wzrost organiczny w zakresie logistyki tunelowej i pojazdów z ogumieniem zapewniły nam jeszcze szerszą pozycję jako dostawcy kompleksowych rozwiązań, umożliwiając oferowanie naszym globalnym klientom rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Marka Scharf od 80 lat znana jest z wysokiej jakości i niezawodności maszyn. Nasze rozwiązania są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w szczególnie trudnych środowiskach geologicznych.

Rynki

Jako dostawca zintegrowanych systemów SMT Scharf od 80 lat oferuje rozwiązania transportowe dla górników, sprzętu i materiałów w górnictwie podziemnym. Jesteśmy działającym na całym świecie niemieckim specjalistycznym przedsiębiorstwem inżynieryjnym, które czuje się dobrze na rynkach macierzystych naszych głównych klientów.

Nasze produkty i usługi należą do najlepszych na świecie. Jesteśmy światowym liderem rynku i technologii w zakresie systemów kolejowych i wyciągów krzesełkowych dla górnictwa podziemnego. Nasze systemy kolejowe z zabezpieczeniem przed wykolejeniem oraz nasze rozwiązania transportowe są stosowane na całym świecie, przede wszystkim w kopalniach węgla kamiennego, ale także w podziemnym wydobyciu złota, platyny i innych rud.

W tym sektorze ważną rolę odgrywają również akumulatorowe i spalinowe wersje naszych pojazdów z ogumieniem, podobnie jak nasze żurawie segmentowe na niezliczonych placach budowy tuneli na całym świecie.

Parametry techniczne naszych kolejek jednoszynowych nie mają sobie równych na całym świecie.