Ochrona danych

SMT Scharf Aktiengesellschaft i SMT Scharf GmbH (dalej -SMT-) bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. W związku z tym podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w SMT. Wszystkie działania w sieci prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi informacjami o ochronie danych.

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych 

(1) W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Państwem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DS-GVO) jest SMT Scharf Aktiengesellschaft i SMT Scharf GmbH, Römerstraße 104, D- 59075 Hamm.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na nasz adres pocztowy z dopiskiem „inspektor ochrony danych” lub na adres Datenschutz@smtscharf.com.

(3) Gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail i nazwisko) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy powstałe w tym kontekście dane po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.

(4) Jeśli w poszczególnych funkcjach naszej oferty korzystamy z usług zleceniodawców lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane w celach reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej. Podamy przy tym również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

 § 2 Twoje prawa 

(1) W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

Zgodnie z art. 15 DSGVO, aby zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach;
zgodnie z art. 16 DSGVO, zażądać natychmiastowej korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
zgodnie z art. 17 rozporządzenia, do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
zgodnie z art. 18 DSGVO, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;
zgodnie z art. 20 DSGVO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać ich przekazania innemu administratorowi;
cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody; oraz

(2) O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Wniosek/sprzeciw należy kierować na adres info@smtscharf.com lub pisemnie na adres:
SMT Scharf Aktiengesellschaft
SMT Scharf GmbH
Römerstrasse 104
D- 59075 Hamm.

(3) Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej 

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO):

– Adres IP

– Data i godzina złożenia wniosku

– Treść wniosku (konkretna strona)

– Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP

– Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku

– Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

– przeglądarka

– System operacyjny i jego interfejs

– Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Na naszej stronie używamy plików cookies. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

(3) W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości. Stosowanie plików cookies służy z jednej strony uprzyjemnieniu Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

(4) Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez pewien ustalony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że byłeś już u nas i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

(5) Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 4). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

(6) Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

(7) Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiało się powiadomienie. Całkowita dezaktywacja plików cookies może jednak oznaczać brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

(8) Ocena zachowania odwiedzających

„Ta strona internetowa zbiera i przechowuje dane za pomocą oprogramowania do analizy internetowej Matomo (www.matomo.org), usługi świadczonej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Mataomo”) na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie analizy statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji i celów marketingowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. W tym samym celu na podstawie tych danych można tworzyć i oceniać spseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies umożliwiają między innymi rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zbierane za pomocą technologii Matomo (w tym Twój pseudonimizowany adres IP) są przetwarzane na naszych serwerach.
Informacje generowane przez plik cookie w pseudonimowym profilu użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i ocenę tych danych z Twojej wizyty, możesz w każdej chwili sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystaniu, klikając poniżej.

W takim przypadku w Twojej przeglądarce zostanie zapisany tzw. opt-out cookie, co oznacza, że Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesyjnych. Należy pamiętać, że w przypadku całkowitego usunięcia plików cookie, plik cookie opt-out zostanie również usunięty i może być konieczne jego ponowne uaktywnienie.

Wniosek/sprzeciw należy przesłać na adres info@smtscharf.com lub w formie pisemnej na adres:

SMT Scharf Aktiengesellschaft
SMT Scharf GmbH
Römerstrasse 104
D- 59075 Hamm

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

§ 4 Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

 (1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu z reguły trzeba będzie podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, egzekwowania naszych praw, w szczególności do dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków umownych, oraz do ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie doradztwa i wsparcia naszych klientów, jak również do zawierania umów lub podobnych usług oferowanych przez nas wspólnie z partnerami. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas podawania swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.

§ 5 Bezpieczeństwo danych

Używamy rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast niego używamy technologii 128-bitowej v3. O tym, czy dana strona naszej witryny jest zaszyfrowana, można dowiedzieć się po zamkniętym wyświetlaniu symbolu klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

§ 6 Korzystanie z Map Google

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Map Google Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania przez odwiedzających z funkcji map. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Tam też możesz zmienić swoje osobiste ustawienia prywatności w Centrum Prywatności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.

§ 7 Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawa lub orzecznictwie. Dlatego zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby byli Państwo informowani o ochronie i przetwarzaniu Państwa danych.

§ 8 Ogólne

W SMT bardzo poważnie traktujemy również wewnętrzną ochronę danych.

Odpowiednie przepisy prawa wymagają, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób gwarantujący prawa osób, których dotyczy przetwarzanie, do poufności i integralności ich danych. Przepisy te zabraniają nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, a także umyślnego lub nieumyślnego naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania w sposób powodujący zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp.

Dlatego nasi pracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności, a w szczególności do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych w celu zachowania poufności zgodnie z art. 5 ust. 1 f, art. 32 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO).

W związku z tym pracownikom zabrania się przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych bez upoważnienia oraz udostępniania ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. Jeśli zewnętrzni dostawcy usług zostaną zleceni przez SMT do przetwarzania danych osobowych po raz pierwszy, będą zobowiązani umową do spełnienia wymogów art. 28 DS-GVO.

Maj 2018 r.

INFORMACJE O WYKORZYSTANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE SKŁADANIA WNIOSKU

1. dlaczego podaje się te informacje?

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem. Przejrzystość w zakresie przetwarzania danych jest kluczową zasadą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w ramach obsadzania wolnych miejsc pracy zgodnie z DS-GVO/ BDSG i innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Przetwarzanie obejmuje m.in. gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, modyfikację i usuwanie danych.

Kiedy obowiązuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych?

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy przetwarzania przez firmę wszystkich danych osobowych potencjalnych lub rzeczywistych kandydatów (kandydatek), które są przetwarzane w ramach naszych działań rekrutacyjnych.

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Spółka jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe. Dzięki tej informacji dowiesz się, jakie dane osobowe pracowników są przetwarzane w jakim celu i jakim osobom fizycznym lub prawnym dane te są lub mogą być ujawnione. Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem Datenschutz@smt-scharf.com.de lub pocztą pod adresem SMT GmbH, Attn: Data Protection Officer, Römerstraße 104, 59075 Hamm.

4. w jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i podjęcia decyzji o obsadzeniu wolnych stanowisk w firmie.

a Niezamówiony wniosek

Jeśli zgłosisz się do nas bez podawania konkretnego wakatu, zakładamy, że wszystkie odpowiednie działy mogą wykorzystać Twoje dane, aby zaoferować Ci odpowiednie wakaty. Twoje dane będą w tym celu przechowywane w systemie informatycznym. Używamy tego systemu do wyszukiwania odpowiednich kandydatów na obecne lub przyszłe wakaty.

W każdej chwili możesz wycofać swoje niezamówione zgłoszenie, informując nas o tym.           

b Ujawnienie informacji w przypadku konkretnego wniosku

Jeśli aplikujesz na konkretne stanowisko, przekażemy Twoje dane innym działom w celu ewentualnego obsadzenia tam wakatów tylko wtedy, gdy wyrazisz nam na to zgodę.

W każdej chwili można cofnąć zgodę lub ograniczyć ujawnianie danych.

c Dopasowywanie danych do celów walki z terroryzmem

Ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do zapewnienia, że nie przyznajemy korzyści finansowych odbiorcom objętym sankcjami na mocy unijnych przepisów antyterrorystycznych oraz ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach, możemy dopasować dane podstawowe naszych wnioskodawców do odpowiednich aktualnych list. Swoim zgłoszeniem wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie danych.

d Zabezpieczenie procedur składania wniosków online

Jeśli jedna z naszych platform kariery wymaga rejestracji, Twoje dane dostępowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zabezpieczenia platformy kariery i zdeponowanych tam danych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych otrzymają Państwo na platformie.

5 Jak gromadzimy Twoje dane?

Z reguły sam przechowujesz swoje dane w naszej platformie kariery. Tam też otrzymacie Państwo dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych. Jeśli wyślesz nam swoją aplikację w inny sposób, zazwyczaj będziemy również przechowywać Twoje dane w naszej platformie kariery. Jeśli podali Państwo dane o sobie w publicznie dostępnych sieciach lub platformach o charakterze zawodowym, możemy je również przetwarzać zgodnie z warunkami użytkowania danego operatora. W przypadku, gdy współpracujemy z agencjami rekrutacyjnymi, zakładamy, że udostępniają nam one Twoje dane za Twoją zgodą. We wszystkich przypadkach dane pochodzą bezpośrednio od Państwa (zbiór bezpośredni).

6 Jakie dane zbieramy od Ciebie?

Dane dostępowe do platformy kariery: nazwa użytkownika i hasło
Dane główne (nazwisko, imię, data urodzenia)
Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail, itp.)
Obywatelstwo, pozwolenie na pracę, dane dotyczące przydatności zdrowotnej
Dane aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny, referencje, listy polecające

oraz wszelkie dodatkowe informacje, które możesz podać i ujawnić w rozmowach

Zdjęcie aplikacyjne
Zaświadczenie o niekaralności, jeśli jest ono wymagane na danym stanowisku, np. w przypadku kierowców
Dane dotyczące rachunku w przypadku zwrotu kosztów podróży
Zgodnie z warunkami użytkowania danego operatora, dane, które udostępniłeś o sobie w publicznie dostępnych sieciach internetowych lub platformach o charakterze zawodowym

o sobie w publicznie dostępnych sieciach lub platformach internetowych o charakterze zawodowym

7. Jakie dane należy podać?

Aby móc sprawdzić Twoją aplikację, oprócz danych głównych i danych kontaktowych wymagamy od Ciebie danych osobowych, które dostarczają informacji o Twojej przydatności na określone stanowisko (dane aplikacyjne). O ile w wyjątkowych przypadkach nie ma takiego obowiązku prawnego (przykład: zaświadczenie lekarskie zgodnie z ustawą o ochronie zatrudnienia młodzieży w Niemczech), sami Państwo decydują, jakie dane nam udostępniają.

Jeśli chcesz skorzystać ze specjalnych uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w procesie ubiegania się o pracę, możesz podać w liście motywacyjnym informację o swoim znacznym stopniu niepełnosprawności.

8 Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu z Tobą stosunku pracy. Powiązane podstawy prawne to art. 6 ust. 1 lit. b) (możliwa umowa o pracę), c) (nasz obowiązek prawny) i a) (Państwa zgoda) rozporządzenia UE o ochronie danych (EU GDPR). Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych pozwala nam również w pewnych indywidualnych przypadkach na przetwarzanie na podstawie uzasadnionych interesów.

Jeśli uzasadnimy przetwarzanie w ten sposób, poinformujemy Cię o tym i o Twoim prawie do sprzeciwu. Dalsze podstawy prawne wynikają w Niemczech z art. 88 rozporządzenia UE o ochronie danych (EU-DSGVO) w połączeniu z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Kto ma dostęp do Twoich danych i jak są one zabezpieczone?

W każdym przypadku Państwa dane będą udostępniane tylko upoważnionym pracownikom. W przypadku ujawnienia informacji zastosowanie mają warunki określone w pkt 4a i 4b. Procesy rekrutacji mogą również przewidywać, że oprócz przełożonego i działu HR przyznającego wolne stanowisko, dostęp do Twoich danych mają dostawcy usług HR oraz dostawcy usług technicznych z innych spółek Grupy, jak również firmy zewnętrzne. Procesy, np. w zakresie outsourcingu IT oraz administracji i kontroli personelu, lub Państwa umowa o pracę mogą przewidywać, że oprócz upoważnionych pracowników, upoważniony dostęp do Państwa danych mają również pracownicy podmiotów trzecich. Jeśli jest to prawnie dozwolone lub obowiązkowe, przekazujemy dane organom takim jak zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy, sądy, banki, urzędy skarbowe, wierzyciele, syndycy masy upadłościowej i usługodawcy spoza grupy. Jeśli firma zewnętrzna występuje jako dostawca usług, jest to zabezpieczone umowami.

10 Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane będą przez nas przechowywane do czasu, gdy wycofasz swoją (niezamówioną) aplikację lub cofniesz zgodę, której udzieliłeś w związku z aplikacją na konkretne stanowisko, aby znaleźć się w naszej puli kandydatów.

Jeśli proces aplikacji zostanie zakończony bez zatrudnienia przez nas, będziemy przechowywać Twoje dane przez kolejne sześć miesięcy. Jeśli zostaniesz przez nas zatrudniony, przekażemy Twoje dane aplikacyjne do Twoich akt osobowych.

Jakie masz prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo,

Uzyskać informacje o danych, które przechowujemy na Twój temat,
Aby zażądać korekty nieprawidłowych danych, które przechowujemy na Twój temat,
zażądać usunięcia danych, których nie wolno nam już przechowywać na Państwa temat,
Do konsultacji i sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przypadku jego zastosowania,
wycofać swoją zgodę,
otrzymania kopii danych, które posiadamy na Twój temat (jeśli dotyczy, w formie elektronicznej).

Jak korzystać ze swoich praw?

Prosimy o korzystanie ze swoich praw za pośrednictwem naszej platformy kariery lub kontakt z odpowiednią osobą kontaktową w procesie aplikacji. W przypadku autoryzacji lub usunięcia danych, poinformujemy o tym również odbiorców Państwa danych. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za ochronę danych inspektorem. Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są odpowiednio chronione, masz możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

13. dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś złożyć wniosek o skorzystanie z jednego z praw dotyczących ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem Datenschutz@smtscharf.de.

Ochrona danych dla akcjonariuszy

Informacja o ochronie danych dla akcjonariuszy

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą wyłącznie ogólnego przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy. Z polityką prywatności informującą o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej można zapoznać się w każdej chwili w zakładce OCHRONA DANYCH.

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DS-GVO) jest SMT Scharf Aktiengesellschaft, Römerstraße 104, D- 59075 Hamm.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na nasz adres pocztowy z dopiskiem „inspektor ochrony danych” lub na adres Datenschutz@smtscharf.com.

SMT Scharf AG przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych w ramach administrowania sprawami akcjonariuszy: Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub adres e-mail), informacje o posiadanych przez Państwa akcjach (np. liczba akcji, rodzaj akcji) oraz informacje o walnych zgromadzeniach (np. lista uczestników walnego zgromadzenia, która zawiera również Państwa imię i nazwisko w przypadku uczestnictwa).

SMT Scharf AG przetwarza tylko te dane osobowe, które są wymagane do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych i innych ustaw. To przetwarzanie danych jest dozwolone zgodnie z art. 6 (1) lit. c niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

Dane osobowe dotyczące Państwa z zasady nie będą ujawniane osobom trzecim. W drodze wyjątku osoby trzecie otrzymują dostęp do tych danych również wtedy, gdy SMT Scharf AG zleci im świadczenie usług w związku z prowadzeniem spraw akcjonariuszy. Są to audytorzy, prawnicy, agencje relacji inwestorskich i agencje AGM. Usługodawcy otrzymują dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

Wyżej wymienione dane są usuwane, gdy nie są już konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych i nie obowiązuje żaden prawny okres przechowywania. Lista uczestników Walnego Zgromadzenia zostanie usunięta dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych na Pani/Pana temat danych osobowych na żądanie. Ponadto mają Państwo prawo do żądania korekty nieprawidłowych danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, które były przetwarzane w zbyt szerokim zakresie oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem lub przechowywane zbyt długo (o ile nie stoi to w sprzeczności z jakimkolwiek prawnym obowiązkiem zachowania danych i nie ma innych powodów zgodnie z art. 17 (3) DSGVO). Ponadto mają Państwo prawo do przeniesienia wszystkich danych, które nam Państwo przekazali, we wspólnym formacie plików (prawo do „przenoszenia danych”).

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Wniosek/sprzeciw należy kierować na adres info@smtscharf.com lub pisemnie na adres:

SMT Scharf Aktiengesellschaft
SMT Scharf GmbH
Römerstrasse 104
D- 59075 Hamm

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Maj 2018 r.